Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Utolsó módosítás: 2022.07.06

A funavocado © online áruház általános szerződési feltételei a Fogyasztóvédelmi Törvény  A Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 20/1998. sz. (25/1998. felülvizsgálva), A Köztársaság Hivatalos Lapja) szerint készültek. Szlovénia, No. 23/1999, 110/2002, 14/2003-UPB1, 51/2004, 98/2004-UPB2, 117/2004 Dec. USA: U-I-218/04-8, 2006. december 46. U-I-218/04-31, 126 /2007, 86/2009, 78/2011), az elektronikus üzletről szóló törvényt (ZEPEP/az RS Hivatalos Lapja, 57/2000. szám, Az RS Hivatalos Lapja, 30/ sz. 2001-ZODPM-C, 25/2004 , 73/2004-ZN-C, 98/2004-UPB1, 61/2006-ZEPT), Személyes adatok védelméről szóló törvény (ZVOP-1/Ur.l. RS, No. 86/ 2004, Ur.l. RS, No. 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1) a Szlovén Kereskedelmi Kamara ajánlásai alapján, az irányadó előírások a Szlovén Köztársaság Piacfelügyeletének joghatósága és a nemzetközi e-business kódexek.

A funavocado © online áruházat a Kompetentost d.o.o. cég kezeli. e-business szolgáltatója (a továbbiakban: szolgáltató).

Az általános üzleti feltételek a funavocado © működésével, a felhasználói jogokkal, valamint a szolgáltató és az ügyfél közötti üzleti kapcsolattal foglalkoznak.

AZ INFORMÁCIÓK HOZZÁFÉRHETŐSÉGE (JOGSZABÁLYOK ÖSSZEFOGLALÁSA)

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbi információkat mindig megadja az ügyfélnek:

– cégazonosító (cégnév és székhely, nyilvántartási szám),

– elérhetőségi adatok, amelyek lehetővé teszik a felhasználó gyors és hatékony kommunikációját (e-mail),

– az áruk vagy szolgáltatások alapvető jellemzői (beleértve az értékesítés utáni szolgáltatásokat és a garanciákat),

– a cikkek elérhetősége (a weboldalon kínált minden egyes terméknek vagy szolgáltatásnak ésszerű időn belül elérhetőnek kell lennie),

– az áruk leszállításának vagy a szolgáltatás teljesítésének feltételei (a szállítás módja, helye és határideje),

– minden árat egyértelműen és egyértelműen meg kell határozni, és egyértelműen meg kell mutatni, hogy tartalmazzák-e már az adókat és a szállítási költségeket,

– fizetési és szállítási mód,

– az ajánlat érvényességi ideje,

– a szerződéstől való elállás időtartama és az elállás feltételei; továbbá arról is, hogy az ügyfélnek kerül-e és mennyibe kerül a szerződéstől való elállás,

– a szerződés szövegének fellelhetősége, amely az ügyfél kérésére hozzáférhető lesz,

– a panasztételi eljárás ismertetése, beleértve a kapcsolattartó személyre vagy ügyfélszolgálati részlegre vonatkozó összes információt.

TERMÉKEK KÍNÁLATA

A funavocado © termékei gyakran frissülnek és készleten vannak. Ha egy adott termék nincsenek raktáron, akkor ez is egyértelműen meg van jelölve.

FIZETÉSI MÓDOK

A szolgáltató a következő fizetési módokat engedélyezi:

– átvételkor készpénzzel,

– PayPal és Paypal által engedélyezett hitelkártyákkal (Eurocard/Mastercard, Visa, Discover, American Express).

*Egyedi megrendelés esetén fenntartjuk a jogot, hogy banki átutalással kérjünk fizetést a vezető számlájára – Kompetetnost d.o.o. (ajánlat/költségvetés szerint).

A Szolgáltató állandó adathordozón számlát állít ki a vevőnek, melyben részletes költségeket, valamint a vásárlástól való elállás és a termékek visszaküldésének módját, amennyiben szükséges és lehetséges, útmutatást ad. A vevő köteles a számlán szereplő adatok helyességét ellenőrizni, és az esetleges hibákat az eladónak a kézhezvételtől számított nyolc napon belül értesíteni. A kiállított számlák helyességével kapcsolatban később megfogalmazott kifogásokat nem vesszük figyelembe.

ÁRAK

Minden ár az ÁFA-t tartalmazza, kivéve, ha kifejezetten másként jelezzük. Az árak a megrendelés pillanatában érvényesek, további érvényességük nincs. Az árak a megadott fizetési módokkal történő fizetés esetén, a megadott feltételekkel érvényesek.

Annak ellenére, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a legfrissebb és legpontosabb információkat nyújtsuk, előfordulhat, hogy az árinformáció téves. Ebben az esetben, illetve abban az esetben, ha a megrendelés feldolgozása során az áru ára megváltozik, a szolgáltató lehetővé teszi a vevő számára, hogy elálljon a vásárlástól, és ezzel egyidejűleg olyan megoldást kínál a vásárlónak, amely kölcsönösen kielégítőek legyenek.

Az adásvételi szerződés a szolgáltató és a vevő között abban a pillanatban jön létre, amikor a szolgáltató visszaigazolja a megrendelést (a vásárló e-mailt kap a visszaigazolt megrendelés állapotáról). Ettől a pillanattól kezdve minden ár és egyéb feltétel rögzített, és mind a szolgáltatóra, mind a vevőre vonatkozik.

Kedvezmények, promóciós kódok stb. nem vonhatóak össze.

PROMÓCIÓS KÓD

A promóciós kód számos előnnyel jár a vásárlás során, és időben korlátozott. Az aktív promóciós kódot a felhasználó megtalálja a reklámüzenet címlapján, az egyes részlegek oldalán, e-hírlevélben, hagyományos postai küldeményben vagy egyéb médiában.

Hogyan kell használni a promóciós kódot?

A promóciós kód egy szó, amelyet a regisztrált felhasználó az online vásárlás 1. lépésében – a kosárban – ír be. Miután rákattintott az “Adja meg a promóciós kódot, ha rendelkezik ilyennel” gombra. A kedvezményt vagy kedvezményt ezt követően azonnal figyelembe veszik.

E-HÍREK

A felhasználó beleegyezik abba, hogy az e-hírlevélre való feliratkozáskor rendszeresen tájékoztatjuk az oldalon megjelenő hírekről, az ajánlatban szereplő hírekről és promóciós kampányokról. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó e-mail címét semmilyen módon nem használja vissza, és azt harmadik félnek nem adja tovább. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről.

AJÁNDÉKOZÁSI SZABÁLYOK

A kifejezések meghatározása

A nyereményjáték szervezője a funavocado © cég, amelyet Szlovéniában a Kompetetnost d.o.o. képvisel, Žolgarjeva 20, 2000 Maribor. Nyereményjátékban résztvevő az a természetes személy, aki a meghirdetett nyereményakciókban részt vesz.

A nyerteseket véletlenszerű számítógépes kiválasztási funkció vagy a szervező bizottság határozza meg.

A nyereményjátékban való részvétel joga (és egyéb termékek vagy utalványok odaítélése)

A nyereményjátékban természetes személyek vehetnek részt, akik a Szlovén Köztársaság állampolgárai. A sorsoláson nem vehetnek részt a nyereményjáték szervezőjénél munkaviszonyban álló személyek, valamint a jelen nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatban egyéb jogi személyek alkalmazásában álló személyek. A nyereményjátékban jogi személyek nem vehetnek részt. A nyereményjátékban nem vehetnek részt azok, akik a nyereményjáték szabályait nem fogadják el. A nyereményjátékban való részvételhez úgy kell tekinteni, hogy a résztvevő a meghirdetett nyereményjátékban való részvétellel elfogadta a nyereményjáték szabályait.

A nyereményjátékban való részvételhez nem szükséges a nyereményjáték szervezője szolgáltatásait, termékeit megvásárolni.

Elektronikus nyereményjáték

A sorsoláson a nyereményjáték minden résztvevője részt vehet. Egy résztvevő csak egyszer vehet részt a nyereményjátékban, kivéve, ha az egyéni játék másként rendelkezik. A sorsolás eredménye végleges. Fellebbezés nem lehetséges. A nyertest a nyeremény átvételéről és átvételének módjáról e-mailben vagy postai úton értesítjük.

A kedvezményezett kötelezettségei

A nyeremény készpénzben nem fizethető ki, más tárgyra nem váltható be. A nyertes köteles a nyereményjáték szervezőjének írásban (e-mailben) megadni személyes adatait – név, vezetéknév, cím, e-mail cím, valamint telefonszám és adószám, mindezt az értesítés kézhezvételétől számított két napon belül, legkésőbb ő nyerte el a díjat.

Az összes nyereményadó (beleértve az áfát) megfizetése a szervezőt terheli.

A nyerteseknek a szervező az Szja-törvény és a jövedelemadó megállapításához szükséges adatszolgáltatásról szóló szabályzat szerinti igazolást küld ki. A nyertes a nyeremény értékét a jövedelemadó-bevallásban köteles nyilatkozni. A nyertes a nyeremény átvételekor köteles a nyeremény átvételéről szóló nyilatkozatot kitölteni. A Szervező nem vállal felelősséget az egyéb nyeremények kapcsán esetlegesen felmerülő adókért. Ha a nyertes nem tesz eleget minden kötelezettségének, úgy tekintendő, hogy a nyertes nem kívánja a nyereményt átvenni, így a Szervező mentes a jelen nyereményjáték alapján a nyertessel szemben fennálló minden kötelezettségtől és rendelkezési jogot szerez. a nyereményt bármilyen más célra. A nyeremények nem ruházhatók át.

Ha a nyereményjáték szervezője attól a pillanattól számított három (3) munkanapon belül, hogy a nyertes értesítést küld a sorsolásról, bármilyen okból (pl.: a nyertes kijelenti, hogy nem kívánja átvenni a nyereményt, a cím, ill. az email cím hiányos vagy hibás stb.) nem kapja meg az összes szükséges információt és nyilatkozatot arról, hogy a nyereményt át akarja venni, úgy tekintendő, hogy a nyertes nem akarja átvenni a nyereményt, így a szervező mentesül minden kötelezettség alól jelen nyereményjáték nyertesével kapcsolatban, és jogot szerez a nyeremény felett bármilyen más célra történő rendelkezési jogra.

Személyes adatok védelme

A nyereményjáték szervezője a nyereményjáték lebonyolítása során a résztvevőktől megtudott minden személyes adatot a személyes adatok védelmére irányadó előírásoknak megfelelően véd. A szervező a résztvevőktől kapott személyes adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyre azokat megszerezte. A nyereményjáték résztvevője hozzájárul ahhoz, hogy a szervező a szervező ajánlatával kapcsolatban értesítést küldhessen neki. A résztvevő vagy gyámja, törvényes képviselője bármikor visszavonhatja a nyereményjáték során megszerzett személyes adatainak direkt marketing célú felhasználásához adott hozzájárulását. A nyereményjáték szervezője fenntartja a jogot, hogy a díjátadót nyilvános rendezvényként rendezze. A résztvevő a nyereményjátékban való részvétellel lehetővé teszi nevének és címének felhasználását a nyereményjáték szervezőjének hang-, fotó- és videóanyagában. A nyertes lehetővé teszi a nyereményjáték szervezőjének, hogy személyes adatait a médiában és a világhálón közzétegye a sorsolás eredményéről való tájékoztatás vagy a nyeremény átvétele céljából.

A nyereményjáték szabályainak kihirdetése

A nyereményjáték résztvevői az ezen az oldalon található nevezési lapon keresztül adataik megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szabályokat ismerik, és vállalják, hogy a nyereményjáték szabályai szerint járnak el. Bármilyen vita vagy kétértelműség esetén ezek a szabályok irányadóak minden más publikációval szemben, legyen az akár nyomtatott, akár elektronikus, akár bármilyen más formában.

VÁSÁRLÁS MENETE

1. Megrendelés elfogadva

A megrendelés elküldését követően a vásárló e-mailben értesítést kap a megrendelés elfogadásáról. Az ügyfél a szolgáltató honlapján mindig átfogó tájékoztatást kaphat a megrendelés állapotáról és tartalmáról.

2. Megrendelés visszaigazolva

A szolgáltató felülvizsgálja a megrendelést, ellenőrzi a megrendelt termékek elérhetőségét és a megrendelést visszaigazolja vagy indoklással elutasítja. A szolgáltató felhívhatja a vásárlót a megadott telefonszámán az adatok ellenőrzése vagy a szállítás pontosságának biztosítása érdekében. A szolgáltató saját raktárában készleten nem lévő áruk kiszállításakor kizárólag a szolgáltató szállítója általi kiszállítás és az az idő, ameddig a szolgáltató szállítója az árut a szolgáltatóhoz eljuttathatja. A Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a vásárlót az áruk kiszállításával kapcsolatos aktuális információkról. Ha a szállítási idő nagyon hosszú, és a vevő nem akar várni, a vevő értesítheti a szolgáltatót, aki kiveszi a tételt a megrendelésből, és a már kifizetett összeget visszaküldi a vevőnek, a megrendelésből származó többi terméket pedig a címre szállítja. a vevő választása szerint, vagy törölheti a teljes rendelést. Ha a szállító a megrendeléstől számított három hónapon belül nem igazolja vissza a megrendelt áruk elérhetőségét a szállítónak, a szállító elutasíthatja a vevő megrendelését arra hivatkozva, hogy az áru nem áll rendelkezésre. Az elutasítás napján a vásárló rendelése érvényét veszti. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hosszabb szállítási időből, vagy a saját raktárában készleten nem lévő áruk elmulasztásából eredő károkért.

3. Kiszállított áruk

A Szolgáltató a megbeszélt határidőn belül elkészíti az árut, elküldi és erről e-mailben tájékoztatja a vásárlót. A fent említett e-mailben a szolgáltató tájékoztatja a vevőt a szerződéstől való elállás politikájáról, szállítási késedelem esetén, illetve reklamáció esetén hová fordulhat.

Abban az esetben, ha a vásárló a rendelés törlése mellett dönt, haladéktalanul értesítenie kell minket az [email protected] e-mail címen. Ha előfordul, hogy a rendelést már kiszállították, a vevő visszautasítja a szállítást a futárszolgálat felé. Személyes átvétel esetén (amikor az áru már készen áll az átvételre) a vásárló a megrendelés elállási szándékát is közli a fent említett e-mail címen.

Abban az esetben, ha a telefonszámmal vagy e-mail címmel azonosító vásárló a megrendelését a weboldalon nem teljesíti, a Szolgáltató SMS-ben vagy e-mailben figyelmeztetheti a vásárlási folyamat hiányáról, és felszólíthatja a vásárlás befejezésére. Ammenyiben ezt nem szeretné, kérjük, hogy lépjen ki a fiókjából.

AJÁNDÉKUTALVÁNYOK

Az ajándékutalványokra vonatkozó jelen általános szabályok szabályozzák és meghatározzák az ajándékutalványok felhasználásával kapcsolatos alapvető feltételeket és minden kérdést a vásárlás pillanatától a beváltásig.

Az ezen általános szabályokban használt egyes kifejezések jelentése a következő:

  • A kibocsátó a Kompetentnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor, regisztrációs száma: 6394329000.
  • Az ajándékkártya a kibocsátó által térítés ellenében kiállított okmány, amely egyedi azonosító jellemzőkkel és annak valódiságát igazoló speciális biztonsági elemekkel rendelkezik. Az ajándékutalványok értékalapú utalványok, amelyek egy meghatározott pénzösszeget tesznek ki pénznemben.
  • A jogos birtokosa az ajándékkártya vásárlója.
  • Az ajándékutalvány beváltása olyan jogi cselekmény, amelyben a jogos tulajdonos gyakorolja az ajándékutalványból eredő jogait a kibocsátótól. Az ajándékutalvány beváltására akkor kerül sor, ha a kibocsátó igazolja az ajándékutalvány valódiságát és elfogadja az ajándékutalvány jogos birtokosa általi átadását.
  • Az értékesítés helye egy megvásárolható ajándékutalványokat kínáló webáruház weboldala.

Az ajándékutalványok a kibocsátó értékesítési helyén megvásárolhatók a kibocsátó honlapján: https://funavocado.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/. Közzétett feltételek szerint.

A vásárló az első vásárláskor kedvezményre jogosult. Ennél a vásárlásnál a termék mellett a vásárlás tárgya egy ajándékutalvány is, melynek vételára megegyezik azzal a kedvezményes összeggel, amelyet a vásárló a terméken kap.

Az ajándékutalvány 41000 Ft feletti vásárlás esetén váltható be a kártya vásárlásakor hatályos általános szerződési feltételek szerint.

Az ajándékutalvány érvényessége az ajándékutalványon van feltüntetve és nem hosszabbítható meg. Az ajándékkártya lejárata után az értéke is csökken.

A kibocsátó jelen általános szabályokból és a vonatkozó jogszabályokból eredő kötelezettségei az ajándékutalvány jogos birtokosával szemben attól a pillanattól keletkeznek, amikor a jogosult az értékesítés helyén vásárlást hajt végre, azaz az ajándékutalvány meghatározott értékét megfizeti. az ajándékutalványt, és az ajándékutalvány kibocsátó általi beváltásáig, vagy az ajándékutalvány lejáratáig tart.

A jogos birtokosa az ajándékutalványból eredő jogait úgy gyakorolhatja, hogy az értékesítési hely honlapján található (az kártyán feltüntetett) űrlapon az egyedi kártyán lévő azonosító adatait beírja, feltéve, hogy az ajándékutalvány nem érvénytelen, nem váltották be, nem vesztették el vagy nem lopták el.

Az előző bekezdésben foglalt jogok gyakorlása során a kibocsátó nem ellenőrzi a tárgyi jogszerűséget, mivel feltételezhető, hogy az ajándékutalványt benyújtó személy annak jogos birtokosa is.

A jogos birtokosa köteles az ajándékutalvány megvásárlását igazoló számlát megőrizni, és felelős a számla és ajándékutalványok biztonságos tárolásáért, elvesztésük, eltulajdonításuk lehetőség szerinti megelőzése érdekében.

Az ajándékutalványok a vevő nevére kerülnek kibocsátásra, át nem ruházhatók, pénzre nem válthatók.

Az ajándékutalványok értéke a beváltáskor nem számít össze.

Az ajándékutalványok érvényességi idejét az ajándékutalvány kiállításakor érvényes és az utalványon feltüntetett feltételek határozzák meg. Ez idő alatt javasolt az ajándékkártyát beváltani. Az ajándékutalványból eredő minden jog vagy követelés a Kötelezettségi Kódexben (Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 83/2001 sz. módosításokkal), illetve a kibocsátó általános üzletszabályzatában meghatározott határidőn belül elévül.

Az ajándékutalványt a jogos birtokosa csak az ajándékutalvány árufizetésként történő bemutatásával válthatja ki a kibocsátótól.

Az ajándékkártya a teljes összegre beváltható, pénzre nem váltható. Ha egyes áruk értéke magasabb, vagy a birtokosa az ajándékutalványon nem szereplő további jogosultságokat kíván érvényesíteni, a jogos birtokos köteles a megfelelő különbözetet a kibocsátónak megfizetni.

Ha a jogosult a kártyát a kártya értékénél alacsonyabb értékű áru vásárlására váltja ki, a különbözet ​​értéke elvész.

Az ajándékkártya nem használható fel ajándékkártya vagy több ajándékkártya vásárlására.

A Kibocsátó nem ismeri el a peren kívüli fogyasztói vitarendezési szolgáltatókat a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére vonatkozó jogszabály alapján esetlegesen a Vevő által kezdeményezett fogyasztói jogviták rendezésére illetékesnek. Az esetleges vitás kérdéseket az ajándékutalvány kibocsátója és birtokosa békés úton rendezik. Sikertelenség esetén az illetékes bíróság rendelkezik joghatósággal.

A kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy az általános szabályokat bármikor módosítsa. A módosítás bejelentési kötelezettsége az általános szerződési feltételek megfelelő közzétételével a: https://funavocado.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/. weboldalon valósul meg. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása a honlapon történő közzététel napján lép hatályba, de a hatályos jogszabályok eltérő rendelkezése hiányában a közzétételt követő 15. naptól lép hatályba.

Az ajándékutalvány ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az ajándékkártya birtokosa semmilyen formában nem jogosult visszatérítésre vagy kártérítésre. A szolgáltatás teljesítésére kizárólag a kibocsátó feltételei érvényesek. A szolgáltatás teljesítésére a kibocsátó területére vonatkozó szabályok és a kibocsátó saját általános szerződési feltételei az irányadók. Ha a kibocsátó a szolgáltatás nyújtását a fenti okok miatt, illetve a szabályok vagy szerződéses kötelezettségek be nem tartása miatt tagadja meg, az nem minősül diszkriminációnak.

A vásárló jelen általános szerződési feltételek elfogadásával elfogadja az ajándékutalvány felhasználásának általános feltételeit, valamint a jelen szerződéses jogviszonyból eredő jogait és kötelezettségeit

VÁSÁRLÁS JOGI SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

A vásárlás menete jogi személyek esetében teljesen megegyezik a természetes személyekkel, azzal a különbséggel, hogy az elérhetőségek megadásakor a „Cég” rovatba a cég nevét és a cég adószámát is be kell írni. Adja meg a cég székhelyét a cím alatt. Ha üzleti fiókot szeretne, akkor elfogadja a vállalkozásokra vonatkozó üzleti feltételeket. A fő különbség a szerződéstől való elállás lehetőségében rejlik: Cégek, független vállalkozók és egyéb jogi személyek számára lehetővé tesszük a szállítmányok visszaküldését a garanciális feltételeken belül. A fent említett szervezeteknek nincs lehetőségük arra, hogy az áru átvételétől számított 14 napon belül elálljanak a szerződéstől anélkül, hogy döntésük indokát meg kellene indokolniuk, ahogyan ez a fogyasztók (természetes személyek) esetében is fennáll. Minden visszaküldést egyedileg kezelünk, és igyekszünk megfelelni a szállító kritériumainak. Ha jogosult az áru visszaküldésére, akkor a cserét felhasználhatja egy másik (ugyanolyan vagy drágább) termékre. Sajnos a visszatérítés nem lehetséges.

Fizetési módok jogi személyek számára

A funavocado © online áruház jogi személyek számára a következő fizetési módokat teszi lehetővé:

– készpénzes átvételkor a Expedico HU házhozszállítással,

– PayPal és Paypal által engedélyezett hitelkártyákkal (Eurocard/Mastercard, Visa, Discover, American Express).

*Egyedi megrendelés esetén fenntartjuk a jogot, hogy a Kompetentnost d.o.o. menedzser számlájára történő átutalással kérjünk fizetést. (ajánlat/számla szerint, ahol továbbra is az online ár érvényes).

SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA AZ EU VÁLLALATAI SZÁMÁRA

A funavocado © online áruházban, amelyet Szlovéniában a Kompetetnost d.o.o. képvisel. az Európai Unió tagállamaiban bejegyzett és egyben adóalany cégek számára is lehetővé tesszük a vásárlást.

Aki külföldön lévő cégnek szeretne számlát kiállítani, annak csak előre utalással engedélyezzük az áru átvételét. Az online rendelés leadásakor azonnal jelezni kell, hogy az áru személyes átvétel után a Szlovén Köztársaságból érkezik. A számlák utólagos javítására nincs lehetőség. Az átvételkor az Európai Unió másik tagállamába történő áruszállításról szóló nyilatkozat kitöltése és aláírása is szükséges.

A FOGYASZTÓ SZERZŐDÉS ELÁLLÁSÁNAK JOGAI

A fogyasztó (a fentiek kizárólag azokra a természetes személyekre vonatkoznak, akik kereskedelmi tevékenységükön kívüli célból szereznek be árut) jogosultak az áru átvételétől számított 14 napon belül értesíteni a céget (az [email protected] kapcsolattartási e-mail címen). hogy elállnak a szerződéstől, nem pedig azt, hogy megindokolja a döntését.

A Társaság a szerződéstől való elállás esetén az összes beérkezett kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldi.

Az elállási jog érvényesítéséhez a fogyasztó köteles a jelen szerződéstől való elállási döntését a társasággal (az [email protected] kapcsolattartási e-mail címen) egyértelmű nyilatkozattal (pl. postai úton küldött levélben, ill. email). Erre a célra a fogyasztó opcionálisan felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat mintát.

A szerződéstől való elállási határidő figyelembe vételéhez elegendő, ha a fogyasztó elállási jogának gyakorlására vonatkozó értesítést a jelen szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt megküldik. A szerződéstől való elállás joghatásai Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen szerződéstől való elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti az összes beérkezett fizetést, beleértve a szállítási költségek (kivéve a szállítási mód megválasztásából adódó többletköltségeket, amely nem a vállalat által kínált legkedvezőbb szabványos szállítási forma). Az ilyen visszatérítést a társaság az eredeti ügylethez használt fizetési móddal azonos fizetési móddal teljesíti, kivéve, ha kifejezetten másként állapodnak meg; a fogyasztó semmilyen esetben sem viseli a visszatérítésből eredő költségeket. A Társaság mindaddig visszatarthatja a fizetést, amíg a visszaküldött áru át nem érkezik, vagy amíg a fogyasztó igazolást nem küld az áru visszaküldéséről, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

A határidő az átvétel napjától számított egy nappal kezdődik. A szerződéstől való elállással összefüggésben a fogyasztót terhelő egyetlen költség az áru továbbításának (szállításának) költsége, amely a szállítási szolgáltatás árlistája szerint kerül kiszámításra. Az árut legkésőbb a szerződéstől (vásárlás) való elállásról szóló értesítést követő 30 napon belül vissza kell küldeni az eladónak. Ha a fogyasztó már elkezdheti használni a terméket, vagy eltávolítja a biztonsági címkét, akkor a szerződéstől való elállás sajnos már nem lehetséges.

Az átvett árut sértetlenül és azonos mennyiségben köteles visszaküldeni, kivéve, ha az áru megsemmisült, megsérült, elveszett vagy mennyisége a fogyasztó hibájából nem csökkent. Az árucikk gyártója előírja az eredeti csomagolást is (a Fogyasztóvédelmi törvény 36. §-ának megfelelően). Mivel a csomagolás a cikk elválaszthatatlan része, ezért azt is az átvételkor eredeti állapotában (azaz sértetlenül és azonos mennyiségben) kell feltüntetni.

Abban az esetben, ha eláll a szerződéstől, ahol promóciós kódot használtak, ezek az összegek kedvezménynek minősülnek, és nem adják vissza (a befizetett összeget visszatérítik), funavocado © ajándékutalvány felhasználása esetén; ez fizetési eszköznek minősül, és a szerződéstől való elálláskor a befizetett összeg visszakerül a TRR-ére (tranzakciós számlájára, amelyet az elállási nyilatkozatban közöl).

A visszatérítés a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül megtörténik. A visszatérítés bizonyossága, pontossága és időszerűsége, valamint a fizetések nyilvántartása érdekében a fizetés visszafizetése a vásárló részére kizárólag a tranzakciós számlájára történő átutalással történik. Készpénzes fizetés visszafizetésére nincs lehetőség! Az átvett árunak az elállási határidőn belüli visszaküldése a cégnek a szerződéstől való elállás közlésének minősül.

Kivételes esetekben, amikor a tételek visszaküldése nem az ÁSZF szerint történik, a fogyasztónak megfelelő ellenszolgáltatás mellett tudjuk felajánlani a termék megvásárlását, amely a visszaküldéskor jegyzőkönyvben kerül meghatározásra. A csökkentett értékű vásárlást a fogyasztó e-mailben történő visszaigazolása esetén vesszük figyelembe. A fent említett visszaváltási díjból a fogyasztó csak akkor részesül, ha másik, azonos vagy magasabb értékű árut rendel.

A fogyasztó elállása a szerződéstől a készletben lévő tételekre vonatkozóan

Ha a fogyasztó úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől a készletet alkotó elemek valamelyikével kapcsolatban, kérheti a visszatérítést vagy egy másik termékre cserét. A fogyasztó a készletből egy vagy több terméket visszaküldhet vagy kicserélhet. Amikor a fogyasztó eláll a szerződéstől a készlet egy tételére vonatkozóan, a fogyasztó visszakapja az IBAN számára az általa visszaküldött termékért kifizetett összeg összegét. Másik termékre csere során a fogyasztónak óvatosnak kell lennie, amikor alternatívát keres, hogy olyan terméket válasszon, amelynek online ára megegyezik a cserére visszaküldött termék online árával. A megtakarítás és az ár azonban változhat. Ha az újonnan kiválasztott cikk megtakarítása nagyobb, mint a visszaküldött termék megtakarítása, a különbözetet nem térítjük vissza, és a csere a készletből származó tételekre vonatkozó lemondási feltételek szerint történik.

A szerződéstől való elállási jog hiánya és a szerződéstől való elállási jog elvesztése

A fogyasztót nem illeti meg a szerződéstől való elállás joga az alábbi esetekben ill szerződések: (kivéve, ha a szerződő felek előzetesen másként állapodtak meg):

1. olyan árukra vagy szolgáltatásokra, amelyek ára a piaci ingadozásoktól függ, amelyekre a társaságnak nincs befolyása, és amelyek a szerződéstől való elállási időn belül fordulhatnak elő;

2. azokon az árukon, amelyeket a fogyasztó pontos utasításai szerint gyártanak és az ő személyes szükségleteihez igazodnak;

3. romlandó vagy gyorsan lejáró árukon;

4. a szolgáltatásnyújtásról, ha a vállalkozás a szerződést maradéktalanul teljesíti, és a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulása és a szerződéstől való elállási jogának elvesztéséhez való hozzájárulása alapján kezdődött meg, amikor a vállalkozás azt maradéktalanul teljesíti;

5. lezárt hang- vagy képfelvételek, számítógépes programok kézbesítéséről, ha a fogyasztó a biztonsági zárat az átadást követően felbontotta;

6. újságok, folyóiratok vagy folyóiratok értékesítéséről, kivéve az ilyen kiadványok szállítására vonatkozó előfizetési szerződéseket;

7. egészségvédelmi vagy higiéniai okokból visszaküldésre alkalmatlan lepecsételt áru átadásáról, ha a fogyasztó az átadást követően felbontotta a zárat;

8. olyan áruk szállításáról, amelyek természetüknél fogva elválaszthatatlanul keverednek más árukkal;

9. olyan szeszes italok szállításáról, amelyek áráról az adásvételi szerződés megkötésekor állapodnak meg, és amelyek 30 napon belül szállíthatók, és tényleges értéke a piaci ingadozásoktól függ, amelyekre a vállalkozásnak nincs befolyása.

GARANCIA

Ha nincs garanciális információ, akkor a termékre nincs garancia, vagy az információ jelenleg ismeretlen. Ez utóbbi esetben a vevő felveheti a kapcsolatot a szolgáltatóval, aki naprakész tájékoztatást ad.

VALÓDI HIBA

Az eladó felelőssége az anyaghibákért

Az eladó köteles az árut a fogyasztónak a szerződésnek megfelelően átadni, és felelősséggel tartozik a teljesítésében bekövetkezett lényeges hibákért.

Mikor valós a hiba? Különösen amikor:

– az árucikk nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyek lehetővé teszik normál használatát

– az ügyfél olyan terméket kap, amely nem egyezik a modellel, az egyetlen kivételt az értesítésekhez megjelenített modellek jelentik.

Hogyan ellenőrzik a tétel alkalmasságát?

Ellenőrzése egy másik, azonos típusú hibátlan elemmel történik, és ezzel egyidejűleg magán a tételen található gyártói nyilatkozatokkal vagy jelzésekkel.

Hogyan érvényesül a tényleges hiba?

A vevőnek minden valós hibát, annak pontos leírásával és saját költségén be kell jelentenie a jogszabályban meghatározott határidőn belül. Ugyanakkor a vevő lehetővé teszi számunkra, hogy megvizsgáljuk a tételt.

Milyen esetekben és hogyan kell érvényesíteni a tényleges hibát?

Azokban az esetekben, amikor az árura nincs garancia. A törvényben előírt határidőn belül kell érvényesíteni. A ténybeli tévedés állítási jogát pontosabban a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései szabályozzák:

A Fogyasztó a tárgyi hibából eredő jogait akkor érvényesítheti, ha a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül a hibáról az eladót tájékoztatja.

A hibabejelentésben a fogyasztónak részletesebben le kell írnia a hibát, és lehetővé kell tennie az eladó számára a termék megtekintését.

A Fogyasztó a hibát személyesen jelentheti be az eladónak, amelyről az eladónak igazolást kell kiállítania, vagy azt eljuttathatja abba az üzletbe, ahol a terméket vásárolta, vagy annak az eladónak a képviselőjének, akivel szerződést kötött.

Az eladó nem vállal felelősséget az áruk olyan anyaghibáiért, amelyek a termék átadásától számított két év elteltével válnak nyilvánvalóvá.

VISSZAKÜLDÖTT TERMÉKEK

A visszaküldött termékek az online áruházban (funavocado ©, Szlovéniában a Kompetetnost d.o.o. képviseletében) vásárolt, visszaküldött termékek, amelyek hibásak (sérült csomagolás, karcolások stb.). A „Visszavitt tételek” kategóriába sorolt ​​tételeket külön fizetés nélkül nem lehet ugyanarra, új árura visszaküldeni és kicserélni, de lehetőség van ugyanarra vagy más azonos értékű termékre (vagy a különbözet ​​pótlólagos fizetésével) cserélni.

ZÁLLÍTÁS

A Szolgáltató az árut vagy a szolgáltatást a megbeszélt határidőn belül szállítja. A küldemények kézbesítésének szerződéses partnere a Expedico HU, de a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy más szállítási szolgáltatást válasszon, ha ez lehetővé teszi a megrendelés hatékonyabb teljesítését.

Eltérő rendelkezés hiányában a szolgáltató 4-6 munkanapon belül minden terméket kiszállít.

Szállítási költség 1.340 Ft. Utánvét esetén további 700 Ft összeget kell fizetnie. Ezeket a költségeket elkerülheti, ha hitelkártyával fizet.

A megvásárolt árut kizárólag Magyarország területére szállítjuk.

ÉLYES ADATOK VÉDELME

A Szolgáltató megfelelő technológiai és szervezési eszközöket alkalmaz a személyes adatok továbbításának és tárolásának, valamint a fizetések védelmére.

A biztonságos engedélyezésről és a hitelkártyás tranzakciókról a PayPal cég gondoskodik, mivel a vásárlás PayPal fizetéssel és hitelkártyával is történik. Paypal-lal történő fizetéskor a felhasználó a PayPal webhelyére kerül, ahol a fizetést teljesíti. A hitelkártya-engedélyezés valós időben történik, a bankok adatainak azonnali ellenőrzésével. A kártyaadatok nem tárolódnak a szolgáltató szerverén.

Felhasználóink ​​személyes adatai az egyik olyan terület, amelyre rendkívüli odafigyelést és figyelmet fordítunk.

A funavocado.hu webáruház vezetője – Kompetennost d.o.o. , a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében köteles védeni felhasználói személyes adatait.

Üzleti célból a funavocado.hu a következő felhasználói adatokat gyűjti:

– vezetéknév, keresztnév,

– cím és lakóhely,

– e-mail cím (felhasználónév),

– elérhetőségi telefonszám,

– jelszó titkosított formában,

– és egyéb adatok, amelyeket a felhasználók a funavocado.hu weboldalon található űrlapokon adnak meg

Önnek joga van az általunk tárolt személyes adataira vonatkozó ingyenes tájékoztatáshoz, valamint ezen adatok törléséhez. Ha kérdése van az adatai törlésével, feldolgozásával vagy felhasználásával kapcsolatban, kérjük, forduljon az [email protected] e-mail címhez, vagy küldje el nekünk postai úton kérését.

Értesítések a megrendelés állapotáról: fenntartjuk a jogot, hogy a megadott tel. SMS-ben értesítjük a számról, ha a rendelés kiszállításra került, és ha a tételeket 5 napon belül nem veszik át. Ha több mint 5 napig nem vették át a tételeket, fenntartjuk a jogot, hogy a megadott telefonszámon emlékeztetőül felhívjuk a tételek átvételét.

Értesítések: az értesítésekre való feliratkozás után az Ön neve, tel. telefonszámát és e-mail címét az Ön engedélyével reklámozási célokra használjuk fel mindaddig, amíg le nem iratkozik az értesítésről. Az értesítések fogadására csak akkor tudsz feliratkozni, ha megrendeléskor be van jelölve egy külön feliratkozási lehetőség. Az értesítést e-mailben, SMS-ben vagy telefonon kaphatja meg.

Ha a Facebookon vagy a funavocado.hu oldalán található űrlapon megad egy e-mail címet, amelyen keresztül kedvezményre jogosító kupont kap megrendelésére, e-mail címét tájékoztatás céljából elmentjük. a funavocado.hu webáruház speciális előnyeiről és akcióiról. Az értesítés címzettjei adatbázisáról bármikor leiratkozhat az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel, vagy a promóciós e-mailek alján található „Leiratkozás” linkre kattintva.

Az időszakos promóciós SMS-ekről való leiratkozáshoz válaszoljon a beérkezett SMS-re a „Leiratkozás” szöveggel, és telefonszámát eltávolítjuk az üzenetek címzettjeinek adatbázisából.

Nem vállalunk felelősséget a felhasználók által megadott adatok pontosságáért.

A biztonság biztosítása érdekében összegyűjtjük azokat az IP-címeket is, amelyekről a felhasználók hozzáférnek a weboldalhoz. A látogatás kezdetén minden felhasználóhoz munkamenet-cookie-t rendelnek a bevásárlókosár azonosításához és figyeléséhez. A funavocado.hu néhány állandó cookie-t is tárolhat az Ön számítógépén, például: felhasználói azonosító szám titkosított formában (a következő látogatás alkalmával történő felismeréshez), cikkértékelések (hogy megtudja, mely tételeket értékelte már) és a Google Analytics rendszer cookie-jait ( elemző weboldal látogatások).

Az összes említett adat a cookie-k kivételével állandóan a funavocado.hu oldalon tárolódik. A munkamenet cookie-k csak a látogatás idejére tárolódnak a szerver memóriájában, és egy óra inaktivitás után törlődnek, míg az állandó cookie-k a látogató számítógépén tárolódnak.

A funavocado.hu adminisztrátorai az adatokat anonim összefoglaló formában statisztikai elemzés céljából felhasználhatják.

Az funavocado.hu webáruház adminisztrátora semmilyen körülmények között nem adja át a felhasználói adatokat illetéktelen személyeknek. Csak a kézbesítéshez szükséges felhasználói adatokat bízzuk meg a kézbesítéssel. Távoli kommunikációs úton csak akkor lépünk kapcsolatba a felhasználóval, ha a felhasználó ez ellen kifejezetten nem tiltakozik.

A funavocado.hu által gyűjtött és feldolgozott adatok csak akkor kerülnek nyilvánosságra, ha jogszabály ilyen kötelezettséget ír elő, vagy jóhiszeműen, ha az ilyen intézkedés szükséges a bíróságok vagy más állami hatóságok előtti eljárásokhoz, valamint a jogos érdekek védelméhez és érvényesítéséhez. Vállaljuk a személyes adatok titkosságának és a funavocado.hu weboldal felhasználóinak magánéletének védelmét.

A személyes adatok gyűjtője a Kompetentnost d.o.o. cég, Žolgarjeva 20, 2000 Maribor. Az Adatkezelő az összegyűjtött személyes adatokat kizárólag az általa kínált szolgáltatásokhoz használja fel. Mindent megtesz, hogy megvédje őket minden jogsértéstől és visszaéléstől. Az üzemeltető szolgáltatásnyújtás céljából a Felhasználó adatait gyűjti, kezeli, feldolgozza és tárolja.

A Kompetentnost d.o.o. korlátlan ideig tárolja a regisztrált tagok alábbi adatait: vezeték- és vezetéknév, e-mail cím, kapcsolattartási telefonszám, elsődleges cím és szállítási címek, lakóhely szerinti ország, regisztráció időpontja és dátuma, egyéb, a felhasználó által önként megadott adatok az online áruház űrlapjain; egyéb adatok, amelyeket a felhasználó önként hozzáad a profiljához. Kompetentnost d.o.o. a megadott személyes adatokat a megrendelés teljesítése (tájékoztató anyagok, ajánlatok, számlák küldése) és a felhasználóval való egyéb szükséges kommunikáció céljából használja fel. A felhasználó adatait semmilyen körülmények között nem adjuk ki illetéktelen személyeknek.

A felhasználó maga is felelős személyes adatai védelméért, mégpedig azzal, hogy gondoskodik e-mail címe, felhasználóneve és jelszava biztonságáról, valamint számítógépe megfelelő szoftveres (vírusirtó) védelméről.

A regisztrált felhasználók bármikor leállíthatják az online áruház használatát, és törölhetik regisztrációjukat. Ezt úgy teszik meg, hogy írásban bejelentik regisztrációjuk törlését

A Kompetetnost d.o.o. cég által gyűjtött adatok. folyamatok mindaddig, amíg a személy hozzájárulását vissza nem vonják. Írásbeli lemondást az [email protected] címre küldhet. A törléstől függetlenül a Kompetentnost d.o.o. az adatokat szerződéses kötelezettségek teljesítésére használta fel.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó minden személyes adatát tartósan védi. A szolgáltató korlátlan ideig tárolja a funavocado © összes látogatójának IP-címét, valamint a regisztrált tagok esetében: vezeték- és vezetéknevet, e-mail címet, kapcsolattartási telefonszámot, elsődleges címet és szállítási címeket, lakóhely szerinti országot, a regisztráció és az archívum időpontját és dátumát. a szolgáltatóval való kommunikációról. A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése (tájékoztató anyagok, ajánlatok, számlák küldése) és egyéb szükséges kommunikáció céljából használja fel. A felhasználó adatait semmilyen körülmények között nem adjuk ki illetéktelen személyeknek. A felhasználó maga is felelős személyes adatai védelméért, mégpedig azzal, hogy biztosítja felhasználónevének és jelszavának biztonságát, valamint számítógépe megfelelő szoftveres (vírusirtó) védelmét.

KOMMUNIKÁCIÓ

A Szolgáltató távoli kommunikáció útján csak akkor veszi fel a kapcsolatot a felhasználóval, ha a felhasználó ez ellen kifejezetten nem tiltakozik.

Felhasználói visszajelzések

A felhasználók által írt vélemények vagy megjegyzések az áruház működésének részét képezik. A szolgáltató lehetővé teszi bármely regisztrált üzletfelhasználó számára, hogy véleményt írjon, és a szolgáltató azt a végleges közzététel előtt felülvizsgálja. A Szolgáltató nem tesz közzé olyan véleményeket vagy hozzászólásokat, amelyek bármilyen módon sértőek, és a szolgáltató véleménye szerint nem jelentenek előnyt más felhasználóknak és látogatóknak. A felhasználó véleményének vagy észrevételének elküldésével kifejezetten elfogadja a felhasználási feltételeket, és lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy a szöveg egy részét vagy egészét minden elektronikus és egyéb médiában közzétegye. A szolgáltató jogosult a tartalmat korlátlanul felhasználni és bármilyen célra felhasználni, amely a szolgáltató üzleti érdekét szolgálja, ideértve a hirdetésekben vagy egyéb marketingkommunikációkban való közzétételt is. A vélemény készítője egyúttal kijelenti és szavatolja, hogy az írásos véleményekre, észrevételekre vonatkozó tárgyi és erkölcsi szerzői jogok tulajdonosa, és ezeket a jogokat nem kizárólagosan és határozatlan időre átruházza a szolgáltatóra.

FELELŐSSÉG

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalain közzétett információk naprakészek és helyesek legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a szolgáltató nem javítja ki a weboldalakon szereplő adatokat. Ebben az esetben a Szolgáltató tájékoztatja a vásárlót a változásokról, és lehetővé teszi számára, hogy elálljon a rendeléstől, vagy kicserélje a megrendelt terméket. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a terméket a Vásárlónak ne adja ki, és erről értesítse a vásárlót, ha úgy találja, hogy a termék egyéb okból kiszállíthatatlan. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók által írt cikkekkel kapcsolatos vélemények tartalmáért. Minden megjegyzést felülvizsgálunk. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a képek szimbolikus értékűek legyenek. A szolgáltatónak csak akkor van lehetősége elállni az ügyféllel kötött szerződéstől, ha nyilvánvaló hibát talál (az OZ 46. cikke). Nyilvánvaló hibának minősül a tárgy lényeges jellemzője és minden olyan hiba, amely a forgalom szokásai szerint, vagy a felek szándéka szerint meghatározónak minősül, és amelyet ismeretében a szolgáltató nem igazolt volna, hogy kivel kötötte meg a szerződést. Ez magában foglalja a nyilvánvaló árképzési hibákat is. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az üzleti feltételeket előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor megváltoztassa.

PANASZOK ÉS VITÁK

A szolgáltató betartja a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályokat. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy eleget tegyen kötelességének, hogy hatékony panaszkezelési rendszert alakítson ki, és kijelöljön egy személyt, akivel probléma esetén a vásárló e-mailben kapcsolatba léphet. A panaszt az info@funavocado.hu e-mail címen nyújtják be. A fellebbezési eljárás bizalmas. A szlovén (nemzetközi) fogyasztók számára biztosítunk egy hivatkozást az SRPS-hez (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL). Az előző bekezdéstől függetlenül a Kompetentnost d.o.o. nem ismer el egyetlen IRPS-szolgáltatót sem illetékesnek a fogyasztói jogvita rendezésére.

A szolgáltató tudatában van annak, hogy a fogyasztói jogvita lényeges jellemzője – legalábbis ami a bírósági megoldást illeti – a kereset gazdasági értéke és a jogvita megoldása során felmerülő költségek közötti aránytalanság. Ez a fő akadálya annak is, hogy a fogyasztó ne kezdeményezzen vitát a bíróság előtt. Ezért a szolgáltató mindent megtesz a vitás kérdések békés megoldása érdekében. A felek a jelen szerződéses jogviszonyból eredő minden esetleges kölcsönös vitát békés úton igyekeznek rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, a vitákat tényleges és helyi illetékességű bíróság rendezi.

Sok csodás vásárlást kívánunk!

A Funavocado csapat