Szállítás és visszatérítés

SZÁLLÍTÁS ÉS VISSZATÉRÍTÉS

SZÁLLÍTÁS

A vásárló a szállítási költségeket is köteles kifizetni, kivéve az egyes termékeknél, amelyeknél az a megjegyzés van: “az ár tartalmazza a szállítási költséget” vagy “ingyenes szállítás”.

Magyarország területén történő megrendelést az Expedico HU futárszolgálat teljesíti. A megrendelt termékeket a kézbesítési címre küldjük. A szállítás 8-17 óra között történik. Az Európai Unió országaiba történő küldésénél a szállítmányt átvevő szállítási szolgáltatás árlistája a jutalék kiszámítására szolgál.

ELÁLLÁSI JOG

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyekre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is élhet elállási jogával.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat mintát is. A Fogyasztó határidőn belül gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőn belül érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató irásban a cég címére, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondás jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó tevékenység miatt következett be.

Ügyfeleinknek digitális űrlapot is kínálunk a szerződéstől való elálláshoz.

Töltse ki az alábbi űrlapot, és intézze el a szerződéstől való elállást gyorsan és egyszerűen. Az űrlap kitöltésére vonatkozó utasításokat az űrlap alatt találja.

Segítségre van szüksége az online űrlap kitöltéséhez?

1. Adja meg a rendelés számát, amelyet az e-mailben kapott számlán talál. A rendelési szám a HU-HU- kezdetű számmal kezdődik.

2. Adja meg a rendelés leadásakor használt e-mail címet VAGY telefonszámot.

3. A következő lépésben válasszon a lehetőségek közül (a termék visszaküldése, a termék cseréje vagy a termék visszaküldése).

4. Töltse ki a szükséges mezőket, és küldje el az űrlapot.

FIGYELEM!
Ha utánvéttel fizette ki a terméket, szükségünk van az IBAN-jára, amelyre átutaljuk a vételárat. Kártyás vagy PayPal fizetés esetén az összeget az eredetileg használt fizetési módra visszautaljuk.

A számlaszám (IBAN) HU-val kezdődik, mely bankszámlaszámának nemzetközi formátuma. Amennyiben nem tudja az IBAN számát, akkor lépjen kapcsolatba bankjával, vagy használjon internetes IBAN szám kalkulátort.

Ha segítségre van szüksége, akkor lépjen kapcsolatba velünk az alábbi email címen: info@funavocado.hu