Posted on Hozzászólás most!

TAURON i Rafako zawarły porozumienie ws bloku w Jaworznie Biuro prasowe TAURON Polska Energia S.A.

Sam proces powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) ma zakończyć się na początku drugiego kwartału 2023 r. — Działania Tauron nie są skierowane przeciwko Rafako. W naszych komunikatach przedstawiamy sytuację bloku 910 MW i wskazujemy, jak chcemy ją rozwiązać — podkreśla Hamera.

To będzie rewolucja w sprzedaży alkoholu. Allegro pracuje nad nowym rozwiązaniem

Zapowiedział też, że zamierza złożyć wniosek o upadłość. W piątek z kolei Rafako wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę ok. 1,4 mld zł. Obie firmy uznają roszczenia drugiej strony za bezzasadne. Na mocy ugody, Tauron Wytwarzanie ma wypłacić Rafako łącznie ponad 65 mln zł, w tym m.in. 10 mln zł, za wzięcie odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę bloku 910 MW, a także 14 mln zł przede wszystkim za pozakontraktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową. „Zidentyfikowane wady projektowe mają wpływ na eksploatację, sprawność oraz ekonomikę pracy bloku.

Nadchodzą zmiany w ortografii. Rada Języka Polskiego ogłosiła listę

Mogę sobie to wyobrazić, ale nie wyobrażam sobie żeby się to udało – za nami stoi prawo – i takie roszczenie wpadnie do układu restrukturyzacyjnego.” – mówi. Radosław Domagalski – Łabędzki, prezes Rafako w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wyjaśnia, że ten raport to nie jest jakieś wypowiedzenie wojny, tylko sygnał, że spółka nie będzie dłużej czekać. „Musimy zabezpieczyć nasze interesy Tauron od tygodni nie płaci nam za wykonywaną pracę, pomimo wielokrotnych obietnic i wyznaczania kolejnych terminów płatności podczas mediacji” – mówi prezes. — Mamy próbki pobierane codziennie, z całodziennego przerobu kotła, pobierane przez specjalną komisję i przesyłane do laboratorium Tauronu. Nie ma wątpliwości, że ten artefakt [mowa o wspominanym wyżej spieku – przyp.

Cicha wojna w rządzie o energetykę. Jest nowy resort, ale brak pomysłu

W piątek Tauron informował, że zlecił wykonawstwo zastępcze prac naprawczych bloku w Jaworznie po ich zaprzestaniu przez Rafako (wykonawcę bloku), aby możliwe było dotrzymanie terminu ponownego uruchomienia bloku. Rafako odpowiadało w piątek, że nadal prowadzi prace naprawcze, a Tauron nie ma podstaw do wdrożenia wykonawstwa zastępczego. Tauron tłumaczy, że wystosowane do Rafako wezwanie do zapłaty wynikało z zapisów kontraktowych, dotyczących budowy bloku w Jaworznie. W ocenie państwowej spółki zidentyfikowane przez właściciela wady jednostki nie zostały dotychczas naprawione przez generalnego wykonawcę. Tauron i Rafako od miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu bloku III. W ubiegłym tygodniu Tauron Wytwarzanie wezwało Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań.

latkowie chodzą do astrologa. Powierzają mu nawet swoje firmy

Energii z Odnawialnych Źródeł Energii zabezpieczało przed południem w piątek 17 maja br., nasze zapotrzebowanie na prąd. Wynik ten udało się osiągnąć mimo dużej redukcji instalacji OZE podjętej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Obecnie polskie górnictwo węgla kamiennego korzysta z pomocy publicznej w sposób nielegalny.

Na przykład błędy projektowe kotła powodują szlakowanie oraz tworzenie się spieków, co przekłada się na ograniczenie dyspozycyjności bloku. Wady układu młynowego prowadzą z kolei do dużej awaryjności układu odprowadzania pirytów, niewystarczającej wydajność młynów , co w konsekwencji skutkuje m.in. Spadkiem dyspozycyjności zespołów młynowych, oraz zwiększeniem liczby osób obsługujących młyn” – mówi Szuladziński. Tauron precyzuje, że wezwanie obejmuje roszczenia dotyczące m.in. Spółki Tauron i Rafako mają powrócić do rozmów w sporze dotyczącym bloku energetycznego w Jaworznie – poinformował państwowy koncern energetyczny.

Co dalej z mediacjami w sprawie Elektrowni Jaworzno? Tauron przedstawia nowe informacje

— Dlatego nie ma mowy o naszej gwarancji na wykonane prace w tych warunkach. Chcemy przeprowadzić testy na węglu spełniającym wymogi jakościowe — zaapelował Domagalski-Łabędzki. W czwartkowym oświadczeniu Grupa Tauron napisała o “szantażu biznesowym” prowadzonym przez Rafako. Rafako poinformowało w oświadczeniu, że nie zaprzestało wykonywania prac naprawczych i wykonuje swoje zobowiązania kontraktowe dotyczące najnowszego w Polsce bloku energetycznego o mocy 910 megawatów (MW) w Jaworznie. Według wykonawcy bloku nie zaistniały żadne podstawy prawne, ani faktyczne dla wdrożenia przez Tauron wykonawstwa zastępczego.

Chcemy to zmienić, aby Komisja Europejska nie zażądała zwrotu tej pomocy – informuje Marta Jarno, dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Przemysłu. Problemem jest też nadmiar węgla i zapasy na niemal sto dni. Tauron odpowiedział, że ma nadzieje, biorąc pod uwagę istotność sprawy Rafako powstrzyma się w swoich działaniach od publicznego komentowania tematu, skoro związane są poufnością mediacji przed Prokuratorią Generalną RP. Rafako odparło zaś, że byłoby korzystniejsze dla całej sprawy gdyby mediacje były procesem realnym, a nie pozornym działaniem bez intencji osiągnięcia kompromisu.

Gościem Darii Chibner będzie Tomasz P. Terlikowski – RMF, publicysta, felietonista. Przedsiębiorstwo, które wykonuje obowiązki wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny, może zaliczyć związane z tym wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Szef MSW Ukrainy, Ihor Kłymenko, oskarżył Czy można zarabiać na handlu rosyjskich żołnierzy o strzelanie do cywilów w Wołczańsku, mieście w obwodzie charkowskim, do którego w ostatnich dniach weszła rosyjska armia. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska spotkała się w piątek z dyrekcją Tatrzańskiego Parku Narodowego i góralami.

  1. — Działania Tauron nie są skierowane przeciwko Rafako.
  2. Zdaniem wykonawcy bloku, wystawienie noty jest bezprawne i całkowicie bezzasadne.
  3. Jednak – w jego ocenie – usunięcie wad projektowych jest istotne dla poprawienia sprawności oraz ekonomiki pracy bloku.
  4. Jedynym dokumentem, który dotyczy wstrzymania prac Rafako przy naprawie bloku był mail, jaki pokazano naszym pracownikom na bramie.
  5. Na wypadek niepowodzenia negocjacji, Tauron – jak poinformowała spółka – “przygotowuje pakiet rozwiązań wspierających pracowników, podwykonawców oraz samorząd w Raciborzu przed skutkami problemów Rafako”.
  6. Rafakonie naprawiało odżużalcza, tłumacząc, że zażądano naprawy niezgodnie z procedurą zatwierdzoną przez UDT, Koszt tej naprawy powierzonej jednemu z podwykonawców to rząd kilkudziesięciu tys.

Domagalski-Łabędzki przypomniał, że Rafako jest największym polskim inwestorem w Indonezji, skąd Polska sprowadza węgiel po wprowadzeniu embargo na węgiel rosyjski. – Złożyliśmy Tauronowi propozycję, że sprowadzimy stamtąd przebadany węgiel w cenie poniżej rynkowej. Mamy dobre stosunki z rządem indonezyjskim i tamtejszymi spółkami państwowymi – mówił.

W ramach kolejnych aneksów do umowy na wykonanie bloku w Jaworznie otrzymało dodatkowo na realizację projektu w Jaworznie prawie 400 mln zł. Jak ocenił, wypracowane założenia pozwalają na przeprowadzenie takiego zakresu napraw, by blok pracował długoterminowo z większą efektywnością. “Prokuratoria Generalna pomaga w mediacjach, ale do tanga trzeba dwojga. W związku z tym liczę też na dobre podejście, na dobrą wolę po stronie obu tych podmiotów — i Tauronu i Rafako — każdy powinien trochę ustąpić”.

Po stronie zobowiązań raciborskiej spółki jest również m.in. Uchwały w o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz osiągnięcie ugody w zakresie litewskiej inwestycji realizowanej przez Rafako. Przedstawiciele energetycznej spółki przypomnieli, że oddanie do użytku bloku w Jaworznie było opóźnione o 20 miesięcy, a strony zawarły 15 aneksów umożliwiających zakończenie tej inwestycji, nie korzystając przy tym z możliwości stosowania narzędzi prawnych. – Mówienie, że węgiel jest jedynym problemem eksploatacyjnym bloku 910 MW nie jest prawdą. Jakością węgla przykrywane są problemy technologiczne, z którymi Rafako sobie nie radzi.

Tauron uznał, że został źle wykonany przez Rafako, a to odwdzięczyło się oskarżeniem o wykorzystanie złego paliwa przez spółkę z Katowic. Roszczenia obu stron przekroczyły w obu przypadkach miliard złotych. Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc. To istotny parametr, bowiem przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie jest konieczne jego wyłączanie, a potem ponowne uruchamianie.

Strony poinformowały o zawarciu wstępnego porozumienia, zapowiadając zawarcie ugody w terminie do 8 marca; później termin przesunięto o dwa tygodnie; teraz nastąpiło kolejne przesunięcie. Tauron podaje, że prace prowadzone w obrębie leja kotła sprowadzały się do realizacji działań remontowych, mających na celu naprawę uszkodzonych elementów – niewielkich uszkodzeń w postaci rys i wgnieceń oraz odkształceń. – To nie pierwsza tego typu awaria kotła bloku 910 MW. Wówczas Rafako nie miało zastrzeżeń do jakości węgla dostarczanego do jednostki.

W grudniu 2021 roku Rafako oraz NJGT podpisały ugodę, zawierającą harmonogram prac naprawczych bloku energetycznego w Jaworznie. Synchronizacja bloku z siecią, zgodnie z zapisami ugody, nastąpiła w kwietniu tego roku. To jego zdaniem jednocześnie wysokie ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, bo opowieści, że Forex porady – odnieść sukces na rynku Forex ktoś inny w Polsce jest w stanie serwisować i naprawiać blok nadkrytyczny to mrzonki. – To nie naprawy odżużlacza., bez dobrej jakości węgla elementy kotła w tym nowym bloku nadal będą się psuły. I pomyśleć, że chcieliśmy pomóc i opracować sposób, żeby ten blok mógł być zasilany nieco gorszym paliwem niż zakładano.

Z chwilą podpisania ugody, państwowa spółka nie jest już związana ograniczeniami w zakresie modernizacji, remontów, optymalizacji czy naprawy bloku, które przewiduje kontrakt. Tauron ureguluje również płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania. Ich łączna wartość, po uwzględnieniu sum już wypłaconych, została określona na 18 mln zł.

Na wypadek niepowodzenia negocjacji, Tauron – jak poinformowała spółka – “przygotowuje pakiet rozwiązań wspierających pracowników, podwykonawców oraz samorząd w Raciborzu przed skutkami problemów Rafako”. – Aktywność zarządu Rafako, polegająca na prowadzeniu agresywnych sporów z największymi podmiotami w kraju, w której opierano się na kłamstwach, oszczerstwach oraz szantażu biznesowym doprowadziła do ogłoszenia zamiaru złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości spółki. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi tylko i wyłącznie zarząd Rafako – powiedział Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Taurona. Na zakończonym w piątek posiedzeniu plenarnym Krajowa Rada Sądownictwa przełożyła głosowanie ws. Opinii o kandydaturze prof. Piotra Girdwoynia na stanowisko dyrektora KSSiP. Przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka przedstawiła informację o pracy Tomasza Szmydta w biurze Rady.

Technologia i sztuczna inteligencja mają potencjał wspierania firm, ale musimy zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa – zaznaczyła Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw, w rozmowie podczas konferencji Impact’24 w Poznaniu. Blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Blok dysponuje 15-letnim kontraktem mocowym, co znacznie poprawia ekonomikę jego funkcjonowania. Niezależnie bowiem od tego, że (…) emitent kwestionuje w całości istnienie wierzytelności Tauron Wytwarzanie, to doręczenie emitentowi wezwania istotnie i negatywnie wpływa, a co najmniej może wpłynąć, na sytuację faktyczną i otoczenie emitenta – czytamy w komunikacie. Co naprawdę myślą o Zielonym Ładzie liderzy koalicji rządzącej? Jaki kierunek chcieliby nadać UE wraz ze swymi sojusznikami w Europie?

– Naprawa leja kotła została dokończona przez wykonawcę zastępczego. Wykonawstwa zastępczego miała na celu jak najszybsze uruchomienie jednostki – wyjaśnia Patrycja Hamera, rzecznik prasowy Nowe Jaworzno Grupa Tauron. – Działania John Murphy te mieszczą się w zakresie realizacji naszych uprawnień kontraktowych. Planowo blok zostanie zsynchronizowany z siecią elektroenergetyczną do końca tygodnia i będzie do dyspozycji PSE  – dodaje rzeczniczka NJGT w komunikacie.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük